Home ЗдравословноЗдравословно Пълна кръвна картина – значение на съкращенията

Пълна кръвна картина – значение на съкращенията

by Sunrising Life
кръвна картина, показател

Поради начина на живот, който водим и личните ни убеждения за това, че човек е отгворен сам за себе си и трябва да се грижи за тялото и здравето си, ние си правим кръвни изследвания на няколко месеца. Това ни дава спокойствие и сигурност. Когато видим, че нещо не е в граници (от нашата пълна кръвна картина), предприемаме необходимите мерки, за да доведем организмите си отново в златната среда. Смятаме, че е изключително важно човек да следи себе си и да познава тялото си.

Когато за първи път си пуснах кръвни изследвания и излязоха резултатите, останах леко смутена, защото не разбирах нищичко от съкращенията. Това ме накара и да проуча щателно всяко едно нещо, от листата които ми дадоха (резултатите). За това и реших да синтезирам тази информация и да я предоставя в една статия.

Изследване – Glucose

Наименование: Глюкоза(Кръвна захар)

Описание: Кръвна захар е разпространено название и медицински термин отразяващ концентрацията на глюкоза, циркулираща в кръвообращението и стойността отразява налична неусвоена свободна енергия за организма. Концентрацията на кръвната захар е строго регулирана от организма.

Изследване – Troglycerides

Наименование: Триглицериди

Описание: Значителен източник на енергия, триглицеридите са производни на храните и от животински, и от растителен произход и представляват по-голямата част от мазнините в нашите мастни тъкани. Те ни снабдяват с енергия винаги когато сме лишени от храна. риглицеридите са един от най-важните източници на енергия за тялото – на единица тегло те доставят повече енергия от захарта. Могат да се поемат директно от консумираната храна или да се произведат в черния дроб.

Изследване – Total Cholesterol

Наименование: Холестерол

Описание: Названието „холестерол“ произлиза от гръцката дума “chole”, което означава жлъчка, и “stereos”, което означава твърд, последвани от наставката –ол, с която се обозначава алкохол. Представлява восъкоподобна субстанция, чиято структура е комбинация от липид (мазнина) и стероид.

Изследване – LDL

Наименование: Липопротеините с ниска плътност

Описание: Когато нивото на LDL холестерол е прекалено високо, холестеролът се отлага по стените на кръвоносните съдове. Това е причинтата LDL холестеролът да се нарича „лош“ холестерол.
High-density lipoproteins (HDL) пренасят холестерола обратно от кръвния ток към черния дроб, където холестеролът се преработва и бива елиминиран от тялото.
HDL намалява вероятността кръвен холестерол да бъде отложен по стените на кръвоносните съдове. Това е причината HDL холестеролът да се нарича „добър“ холестерол.
Накратко казано, колкото по-висок е LDL и по-нисък HDL, толкова по-голяма е опасността от атеросклероза и сърдечно заболяване.

Изследване – HDL

Наименование: Липопротеините с висока плътност

Описание: Когато нивото на LDL холестерол е прекалено високо, холестеролът се отлага по стените на кръвоносните съдове. Това е причинтата LDL холестеролът да се нарича „лош“ холестерол.
High-density lipoproteins (HDL) пренасят холестерола обратно от кръвния ток към черния дроб, където холестеролът се преработва и бива елиминиран от тялото.
HDL намалява вероятността кръвен холестерол да бъде отложен по стените на кръвоносните съдове. Това е причината HDL холестеролът да се нарича „добър“ холестерол.
Накратко казано, колкото по-висок е LDL и по-нисък HDL, толкова по-голяма е опасността от атеросклероза и сърдечно заболяване.

Бъбреци – Creatinine и Urea

Изследване – Creatinine

Наименование: Креатинин

Описание: Креатининът е отпадъчен продукт (химикал), образуващ се в процеса на се мускулния метаболизъм. Креатининът се получава от креатина – молекула от огормно значение за произвеждането на енергия в мускулите. Около 2% от креатина в тялото се преобразува в креатинин всеки ден. Креатининът се транспортира през кръвния поток към бъбреците, които го филтрират и изхвърлят чрез урината.

Изследване – Urea

Наименование: Урея

Описание: Уреята е отпаден продукт, който се образува в черния дроб при обмяната на белтъците и се отделя през бъбреците.

Черен дроб – ALAT, ASAT, GGT

Изследване – ALAT и ASAT

Наименование: Аланинаминотрансфераза и Аспартатаминотрансфераза

Описание: Чернодробни ензими. Асат и Алат са ензими, приносители на аминогрупи и трансамини. Асат и Алат взимат участие в биохимичните процеси в клетките на черния дроб, и най-вече в синтеза на гликоген. Алат е чернодробен ензим. Асат се открила в белите дробове, скелетни мускули, панкреас, сърце, мозък. Гликонен е познат още като депо на енергия в организма. Увреждането на който и да е от тези органи и тъкани води до синтезиране и освобождаване на по-големи количества ензими Асат и Алат в кръвта. Колкото повече ензими са се отделили, толкова по-висока активност, високо ниво Асат и Алат се отчитат при изследване. Броят и концентрацията на Acat и Alat дават информация за състоянието на черния дроб и наличието или отсъствието на болест, увреждане на чернодробната функция или неправилно фукнциониране на черния дроб. Понякога завишените нива на Асат и Алат не свидетелстват за наличие на чернодробно увреждане. Много често това се причинява от мускулни нарушения или травми.

Изследване – GGT

Наименование: Гама-глутамилтрансферазата

Описание: Участва чрез глутамиловия цикъл в трансмембранния транспорт на аминокиселини и пептиди, като пренася глутамилови остатъци от едни върху други пептиди. ГГТ има най-висока активност в органи и структури с интензивен, белтъчен синтез и секреция (микрозомален ретикулум и други мембрани на чернодробните паренхимни клетки, жлъчни капиляри, панкреас, проксимални бъбречни тубули и др.).

Черен дроб и жлъчка – Bilirubin, Direct bilirubin, Total bilirubin

Изследване – Bilirubin

Наименование: Билирубин

Описание: Билирубинът представлява един от междинните продукти на разграждане на хемоглобина, извършван в макрофагите на далака, черния дроб и костния мозък.Около 80% от това количество произхожда от разграждането на хемоглобина.

Изследване – Direct bilirubin

Наименование: Директен билирубин

Описание: Този билирубин се разтваря във вода и се произвежда в черния дроб от индиректния билирубин.Този билирубин не се разтваря във вода. Индиректният билирубин се придвижва от кръвта към черния дроб, където се превръща в директен билирубин.

Изследване – Total bilirubin

Наименование: Общ билирубин

Описание: Разлика между директния и индиректния билирубин.

Изследване – Ca

Наименование: Калций

Описание: Калцият е един от най-често срещаните минерали в човешкото тяло, който е изключително важен за формирането на костите, за превенцията от остеопороза и за движението на нервните импулси. Възможните симптоми при недостиг на калций са остеопороза, чупливи нокти, мускулни схващания, застъпване на зъбите и проблеми със съня.
Недостиг на калций в организма може да има поради 3 причини:

  • Недостатъчен прием при начина на хранене.
  • Прекалена консумация на храни, които съдържат фосфор. Когато организмът ни има избор между калций и фосфор, той избира фосфора.
  • Липса на витамин Д, фосфор и магнезий за усвояване на калция.

Изследване – Mg

Наименование: Магнезий

Описание: Магнезият е химичен елемент и алкалоземен метал, като е един от най-разпространените в земната маса и вселената като цяло. Магнезият има значителна биологична роля и е есенциален минерал за живота, защото се съдържа в почти всяка клетка и участва активно в производството на аденозин трифосфат – основната единица енергия за клетките.

Едно от най-ценните свойства на магнезия е способността на неговите йони да взаимодействат с фосфатните групи. Магнезият е важен за химичните реакции, свързани с нуклеиновата киселина (основа на ДНК и РНК) и участва като кофактор в над 300 ензимни реакции, като е нужен на всички ензими, свързани със синтеза на аденозин трифосфат, както и на ензимите, които използват други нуклеотиди за синтеза на ДНК и РНК. Всъщност самият аденозин трифосфат (АТФ) съществува в клетките като хелатно съединение с магнезий.

Изследване – Fe

Наименование: Желязо

Описание: Желязо е жизненоважен минерал за човешкия организъм. По-голямата част от него се намира в червените кръвни клетки (еритроцитите) като част от хемоглобина. Основна функция на желязо е пренасянето на кислород до всяка клетка в тялото. Желязо е необходимо и за синтеза на аденозин трифосфат (АТФ) – основен източник на енергия за клетките. Излишното желязо се складира в черния дроб, костния мозък, далака (слезката) и мускулите.

Изследване – P

Наименование: Фосфор

Описание: Фосфорът се среща във всяка клетка на оргаизма, но най-голяма част от него (80%) се намира в костите в комвинация с калция (калциево-фосфорни съединения). Останалата част е свързана с различни други вещества. Промените в нивата на фосфора в кръвта се отчитат при смущения в осификацията (костообразуването, вкостяването) и особено при рахит. Нивото му е в тясна връзка с алкално-киселинното равновесие на организма, функцията на паращитовидните жлези и обмяната на витамин D.

Изследване – Na

Наименование: Натрий

Описание: Натрият е едновременно и електролит и минерал. Натрият подпомага баланса  на вода (количеството течности в и извън клетките) и електролити в тялото. Натрият е важен и за функционирането на нервите и мускулите.
По-голяма част от натрият в тялото (около 85%) се открива в кръвта и в лимфната течност. Нивото на натрий в кръвта може да се контролира от хормон, който се произвежда от надбъбречните жлези – алдостерон. Нивата на алдостерон определят дали да се задържи натрия в тялото или да се отдели през бъбреците с урината. Малки количества натрий се отделят и през кожата с изпотяването.

Изследване – Kа

Наименование: Калий

Описание: Калият подпомага баланса  на вода (количеството течности в и извън клетките) и електролити в тялото. Калият е важен и за функционирането на нервите и мускулите.
Нивата на калий се променят едновременно с нивата на натрий – когато се  повишават нивата на натрий, нивата на калий спадат и обратното. Нивата на калий могат да се променят под въздействие на алдостерон – хормон, който се секретира от надбъбречните жлези.
Нивата на калий могат да се променят от функционирането на бъбреците, нивата на pH на кръвта, количеството калий, което се приема с храната, нивата на хормоните, след тежко повръщане, след прием на някои лекарства, включително и добавки, при лечение на рак.

Изследване – Cl

Наименование: Хлориди

Описание: Бъбреците контролират нивата на хлориди в кръвта. Ето защо, когато има смущения в нивата на тези електролити в кръвта, то често причината е свързана с проблеми с бъбреците. Той е един от най-важните електролити в кръвта заедно с натрий, калий и калций.

Изследване – Ca++

Наименование: Йонизиран калций

Описание: Изследването на йонизиран калций се използва за измерване на количеството на калций, който не е прикрепен към протеини (белтъци) в кръвта. Нивата на йонизиран калций в кръвта не се променя от нивото на протеините.

Изследване – TIBC

Наименование: Желязосвързващ капацитет

Описание: Изследва се, за да се оцени транспортния капацитет за желязо в кръвта.

Изследване – Alkaline Phosphatase

Наименование: Aлкална фосфатаза

Описание: Aлкaлнaтa фocфaтaзa пpeдcтaвлявa eнзим, oтнacящ ce kъм гpyпaтa нa xидpoлaзитe. Heoбxoдим e, зa дa ce извъpшвaт ycпeшнo peakциитe нa дeфocфoлиpaнe, a имeннo – oтдeлянe нa фocфaтитe oт opгaничнитe вeщecтвa, koйтo пpoцec пpoтичa нa мoлekyляpнo нивo.
Пpeнacяйkи фocфop пpeз мeмбpaнaтa нa kлeтkитe, фocфaтaзaтa имa oпpeдeлeнa пocтoяннa koнцeнтpaция в kpъвтa и e пokaзaтeл зa нopмaтa нa фocфopнo-kaлциeвия oбмeн.
Haзвaниeтo „aлkaлнa“ eнзимът пoлyчaвa, зaщoтo пpoявявa нaй-гoлямa akтивнocт пpи нaличиe нa pH нa cpeдaтa в диaпaзoнa oт 8.6 дo 10.1.

Изследване – D

Наименование: Витамин D

Описание: Витамин D принадлежи към групата на мастноразтворимите витамини, като в природата се среща изключително рядко. Под формата на активен витамин съществува най-вече в продуктите от животински произход, сред които се открояват рибните чернодробни масла, черният дроб, животинските мазнини, кравето масло и яйчният жълтък.
Мастноразтворимият витамин съществува в няколко разновидности (D1, D2, D3, D4 и D5), но с лекарствено значение са само витамин D2 (ергокалциферол) и витамин D3 (холекалциферол, който активиран в организма, се превръща в мощен стероиден хормон), които са близки по структура, свойства и действие върху организма.
Синтезират се от холестерол, а основният негов източник за човека е 7-дехидрохолестеролът на кожата, от който се получава при облъчване с ултравиолетови лъчи.
Транспонират се в кръвта, свързани с плазмени глобулини, отлагат се в бъбреците и черния дроб, и участват в обмяната на фосфора и калция. Без витамин D паратиреоидният хормон, който е основен хормон, синтезиран и излъчван от паращитовидните жлези, не проявява пълното си действие. Още за този витамин може да прочетете в статията Всичко за витамин D.

Изследване – B12

Наименование: Витамин B12

Описание: В12 е единственият витамин, съдържащ следови елемент – кобалт, от който идва и научното му название: кобаламин. Още за този витамин може да прочетете в статията Информацията, от която може да зависи живота ви – витамин B12.

Изследване – Folat

Наименование: Фолат серум

Описание: Фолат е общия термин на група водноразтворими витамини известни като Б9 и срещащи се естествено в храната. Фолиевата киселина е синтетично съединение използвано в хранителните добавки и мултивитамини.Приемът на естествен фолат с храната е жизненоважен за здравето. Фолата спомага за пълното развитие на червените кръвни телца, намалява нивата на хомоцистеина в кръвта, поддържа функцията на нервната система и предотвратява спина бифида при бременност.

В заключение

И така, това са основните неща, които присъстват в пълната кръвна картина (ПКК) и отделно от това някои витамини и минерали, които ние изследваме периодично. Лично ние сме правили експерименти – пускали сме кръвни изследвания два поредни дни, като сме консумирали различни храни. Резултатът е – различни показатели при двете непосредствени изследвания. В този ред на мисли е крайно недостатъчно да се правят такива изследвания само веднъж в годината, тъй като те са тясно обвързани с начина на живот, който водим и храните, които консумираме. Хубаво е периодичното проверяване на кръвните показатели (ние го правим на всеки 3 месеца).

Надяваме се информацията да е от полза за повече хора.

You may also like

Leave a Comment

error: