Home English Version Books that completely change my life

Books that completely change my life

by Sunrising Life
как да бъда щастлив,как да бъда успешен, как да бъда богат

This section I suggest that most of you would not be very excited, but for me it means a lot. I published this list of books that literally roll my ideas about the world and changed part of me. As the final effect is that the combination of is the reason how I look at the world now.

These are not all books that I have red. These are the books that most seriously reflect mine understanding of life and had given me so much that literally after them I felt spiritually grown. Here is the list from which I drew wisdom over the years.

1. „Conversation with God“ by Neale Donald Walsch
2. „Kybalion“ by three initiates
3. „Monk who sold his Ferrari“ by Robin Sharma
4. „The Ancient Secret of the Flower of Life by Drunvalo Melchizedek
5. „Heal your life“ by Louise Hay
6. „Feng Shui – Tips for a Better Life“ by David Kennedy
7. „Let me tell you“ by Jorge Bucay
8. „Life without illness“ by Deepak Chopra
9. „Friendship with God“ by Neale Donald Walsch
10. „Home with God“ by Neale Donald Walsch
11. „Don’t Touch This Book“ by Jan van Helsing
12. „The law of attraction“ by Esther and Jerry Hicks
13. „The subconscious can do anything“ by John Kehoe
14. „Rich Dad, Poor Dad“ by Robert T. Kiyosaki
15. „Think and grow rich“ by Napoleon Hill
16. „Biology of belief“ by Bruce Lipton

We strongly recommended this books!

Follow Sunrising Life at FACEBOOK, TWITTER and INSTAGRAM.

You may also like

Leave a Comment

Книги, които тотално промениха живота ми

by Peter Todorov
как да бъда щастлив,как да бъда успешен, как да бъда богат

Тази статия предполагам за повечето от вас няма да е нищо интресно, но за мен тя значи много. В нея съм поместили списък с книги, които буквално преобръщаха представата ми за света и променяха частица от мен. Като крайния ефект е, че комбинацията от всичките е допринесла за това аз да съме днес това и да гледам на света по този начин.

Това далеч не са всички книги, които съм прочел. Това са книгите, които най-сериозно ми се отразиха на разбиранията за живота и са ми дали толкова много, че буквално след тях се чувствах духовно израстнал. Ето списъка от който черпих мъдрост през годините.

1. „Разговори с Бога“ на Нийл Доналд Уолш
2. „Кабалион“ от тримата посветени
3. „Монахът, който продаде своето ферари“ на Робин Шарма
4. „Древната тайна на цветето на живота“ на Друнвало Мелхизедек
5. „Излекувай живота си“ на Луиз Хей
6. „Фън Шуй – съвети за по-добър живот“ на Дейвид Даниел Кенеди
7. „Нека ти разкажа“на Хорхе Букай
8. „Живот без болест“ на Дийпак Чопра
9. „Приятелство с Бога“ на Нийл Доналд Уолш
10. „У дома“ на Нийл Доналд Уолш
11. „Не пипай тази книга“ на Ян Ван Хелсинг
12. „Законът за привличането“ (Учението на Абрахам) на Естер и Джери Хикс
13. „Подсъзнанието може всичко“ на Джон Кехоу
14. „Богат татко, беден татко“ на Робърт Кийосаки
15. „Мисли и забогатявай“ на Наполеон Хил
16. „Биология на убежденията“ на Брус Липтън

Горещо препоръчвам тези книги!

Прочетете още за Силата на прошката.

You may also like

Leave a Comment

error: